Rapporter

Offentliggjort: 18.10.2022

Smart Gjesdal

Innholdet i Smart Gjesdal-satsingen har endret seg over tid, og det nye formålet må derfor kommuniseres ut i organisasjonen, for å skape felles forståelse.
Offentliggjort: 27.09.2022

Vedlikehold

Kommunen har god kontroll på drift og vedlikehold av kommunalt vann og avløpsnett, men har ikke tilfredsstillende tilsyn med spredt avløp.