Rapporter

Offentliggjort: 06.02.2024

Skolemiljø ungdomstrinn

Gjesdal kommune tar som regel raskt tak i sakene når foreldrene sier ifra om et utrygt skolemiljø, og de fleste foreldrene er fornøyde med den oppfølgingen de har fått fra skolene i forbindelse med håndtering av skolemiljøsakene. Kommunen kan likevel bli enda bedre på å gjennomføre deler av aktivitetsplikten i enkelte skolemiljøsaker.