Rapporter

Offentliggjort: 19.06.2019

Pleie og omsorg i Hå kommune

Viktige steg er tatt for å gjøre det enklere for eldre å bli boende hjemme i alderdommen, men mer kan gjøres for at eldre skal bli mest mulig selvhjulpne i eget hjem.

Offentliggjort: 30.08.2018

Barnevernet i Hå kommune

Hovedsakelig fornøyde brukere, saksbehandlingen fungerer bra, men barnevernet gir ofte ikke tilbakemeldinger, slik loven krever.