Rapporter

Offentliggjort: 29.03.2019

Spesialundervisning - Hjelmeland kommune

I dette prosjektet har vi rettet søkelyset mot hvordan kommunen sikrer spesialundervisning til elever som har behov for det.

Offentliggjort: 16.04.2018

Innkjøp i Hjelmeland kommune

Vi finner en rekke brudd på lov om offentlige anskaffelser. Det er behov for å styrke innkjøpskompetansen i kommunen.