Rapporter

Offentliggjort: 08.02.2023

Kommunale havner og kaianlegg i Karmøy Kommune

Karmøy kommune har delegert sin myndighet i henhold til havne- og farvannsloven til Karmsund havn IKS siden 1992. I denne forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt utvalgte sider av Karmsund Havns virksomhet for å bringe større klarhet og supplere allerede foreliggende faktagrunnlag i saken som omhandler kommunale kaianlegg i Karmøy og salg av utvalgte eiendommer.

Offentliggjort: 28.09.2022

Kompetanse og rekruttering

Med utgangspunkt i Handlingsplan for arbeidsmiljø 2022-2023, anbefaler Rogaland Revisjon å vurdere hva som kan gjøres for å få ned sykefraværet, spesielt innenfor barnehage, skole og helse & omsorg.