Rapporter

Offentliggjort: 06.09.2023

Kjøp av kommunale tjenester fra andre

Kvitsøy kommune har en organisering som er hensiktsmessig og nødvendig.
Offentliggjort: 07.09.2022

Oppfølging av politiske og administrative vedtak

Kvitsøy kommune har i hovedsak har et betryggende system for vedtaksoppfølging.

Offentliggjort: 19.05.2021

Oppfølging av henvendelser

Innbyggerne er godt fornøyd med kontakten med kommunen totalt sett, men vi finner noen forskjeller mellom tjenesteområdene.
Offentliggjort: 12.02.2020

Tilpasset opplæring og spesialundervisning

Kvitsøy kommune iverksetter ulike tiltak for å tilpasse undervisningen til elever, men det kan stilles spørsmål om skolen i enkelte saker burde iverksatt tiltak  på et tidligere tidspunkt.

Offentliggjort: 27.03.2019

Psykisk helse - Kvitsøy kommune

Kommunen tilbyr et bredt spekter av tjenester, men systematikken i oppfølgingen av brukerne kan bedres.