Rapporter

krisehandtering-og-beredskap-i-lund-kommune
Offentliggjort: 12.06.2019

Krisehåndtering og beredskap i Lund kommune

Svært få kontrollerte virksomheter har en egen ROS-analyse, alle har en beredskapsplan, men få har øvd på beredskapsplanen.

Les hele rapporten her.

innkjop-i-lund-kommune
Offentliggjort: 18.04.2018

Innkjøp i Lund kommune

Vi finner betydelige brudd på regelverket og kommunens reglement er ikke oppdatert etter lovendringene.

Les hele rapporten her.

kommunens-arkiv-lund-kommune
Offentliggjort: 27.10.2016

Kommunens arkiv - Lund kommune

malstyring-lund-kommune
Offentliggjort: 31.12.2015

Målstyring - Lund kommune