Rapporter

Offentliggjort: 16.02.2022

Tidlig innsats Lund kommune

En felles opplæring i risiko- og beskyttelsesfaktorer og samtaler med barn om bekymringer som oppstår, vurderes å være et viktig kompetansesupplement. Kombinert med tilstrekkelig implementering av kommunens rutiner på området, vil dette kunne bidra til en større systematikk i både barnehagenes og skolenes arbeid med tidlig oppdagelse.
Offentliggjort: 26.11.2020

Dalane barnevern

Samarbeid med barn og foreldre i Dalane barnevern.
Offentliggjort: 12.06.2019

Krisehåndtering og beredskap i Lund kommune

Svært få kontrollerte virksomheter har en egen ROS-analyse, alle har en beredskapsplan, men få har øvd på beredskapsplanen.

Offentliggjort: 18.04.2018

Innkjøp i Lund kommune

Vi finner betydelige brudd på regelverket og kommunens reglement er ikke oppdatert etter lovendringene.