Rapporter

Offentliggjort: 16.02.2022

Tidlig innsats Lund kommune

En felles opplæring i risiko- og beskyttelsesfaktorer og samtaler med barn om bekymringer som oppstår, vurderes å være et viktig kompetansesupplement. Kombinert med tilstrekkelig implementering av kommunens rutiner på området, vil dette kunne bidra til en større systematikk i både barnehagenes og skolenes arbeid med tidlig oppdagelse.