Rapporter

Offentliggjort: 24.05.2022

Brukere med omfattende helse- og omsorgstjenester

Tjenestemottaker involveres ved tildeling av helse- og omsorgstjenester, men kommunen bør styrke dokumentasjonen av brukermedvirkningen.
Offentliggjort: 23.11.2021

Psykisk helse barn og unge

Kommunen har gode verktøy for samarbeid og måling av tjenestenes effekt, men disse er så langt i liten grad tatt i bruk.
Offentliggjort: 15.02.2021

Stavangerregionen Havn IKS

Tilfredsstillende styring og oppfølging av Stavangerregionen Havn IKS.
Offentliggjort: 19.10.2020

Risiko for misligheter og korrupsjon

Kommunen har ikke kartlagt risiko for korrupsjon.
Offentliggjort: 09.04.2019

​Barneverntjenesten i Randaberg kommune

Til tross for høyt sykefravær og turnover, har barneverntjenesten blitt flinkere til å holde meldings- og undersøkelsesfristen.