Rapporter

Offentliggjort: 09.04.2019

​Barneverntjenesten i Randaberg kommune

Til tross for høyt sykefravær og turnover, har barneverntjenesten blitt flinkere til å holde meldings- og undersøkelsesfristen.

Offentliggjort: 13.06.2018

Sosiale tjenester - Randaberg kommune

Randaberg har mange sosialhjelpsmottakere, setter inn en rekke ulike tiltak, men vet lite om effektene av tiltakene.