Rapporter

Offentliggjort: 06.06.2023

Barn i lavinntektsfamilier

Andelen barn med vedvarende lav inntekt har økt mer i Randaberg enn Rogalandskommunene. Det overordnede målet i handlingsplan mot barnefattigdom er ikke nådd. Kommunen må sikre et godt kunnskapsgrunnlag for målrettede og treffsikre tiltak i kommende handlingsplan mot barnefattigdom.

Offentliggjort: 25.04.2023

Randaberg Helsesenter

En stor utfordring i Helsesenter prosjektet har vært mangelfulle og forsinkede leveranser av tegningsgrunnlag fra arkitekt. I tillegg har prosjektet lidd under fravær av en overordnet prosjektledelse. Dette særlig fra byggestart til ferdigstilling.