Rapporter

Offentliggjort: 22.10.2019

Samarbeid med frivillige organisasjoner

Kommunens tilskuddsordninger oppleves lite samordnet og rettferdigheten av tilskuddsordningene kan forbedres.

 

Offentliggjort: 23.09.2019

Pleie og omsorgstjenestene

Innsparingsmuligheter i institusjons- og hjemmetjenestene.

Offentliggjort: 17.09.2019

Effekt av skjenkeregler

Skjenkekontrollen har målrettede kontroller, men antallet inndragninger er kraftig redusert, noe som kan indikere at skjenkestedene, i samråd med kommunen og politiet, har blitt flinkere til å følge skjenkereglene.

Offentliggjort: 12.09.2019

Pleie og omsorg

Dyrere pleie- og omsorgstjenester i Forsand enn i Sandnes.

Offentliggjort: 05.09.2019

Klima- og energiplan

Kommunen har fulgt opp nokon av tiltaka i klima- og energiplanen, mens andre tiltak ikkje er fulgt opp.