Rapporter

rogaland-fylkeskommunes-arkiv
Offentliggjort: 08.04.2019

Rogaland Fylkeskommunes arkiv

Fylkeskommunen har utfordringer knyttet til dokumentfangst i arkivsystemet og riktig behandling av taushetsbelagte opplysninger.

Les hele rapporten her.

selskapskontroll-av-stavanger-konserthus-iks
Offentliggjort: 12.02.2019

Selskapskontroll av Stavanger konserthus IKS

Tilfredsstillende styring og oppfølging av Stavanger konserthus.

Les hele rapporten her.

eierskapsforvaltning-rogaland-fylkeskommune
Offentliggjort: 06.12.2018

Eierskapsforvaltning - Rogaland fylkeskommune

Fylkeskommunen bør forbedre styrevalgsprosessen, spesielt for vesentlige selskaper.

Les hele rapporten her.

salget-av-dale-eiendommen-rogaland-fylkeskommune
Offentliggjort: 06.12.2018

Salget av Dale-eiendommen, Rogaland fylkeskommune

Fylkeskommunen bør utarbeide en instruks for hvordan salg av eiendommer skal foregå.

Les hele rapporten her.

vedlikehold-av-fylkeskommunale-bygg
Offentliggjort: 30.08.2018

Vedlikehold av fylkeskommunale bygg

Vedlikeholdsutgiftene har i flere år ligget en god del under det som kan anses som et verdibevarende vedlikehold.

Les hele rapporten her.