Rapporter

tidlig-innsats
Offentliggjort: 13.12.2019

Tidlig innsats

Barnehagene jobber godt med tidlig innsats. Skolene identifiserer i stor grad elever med faglige vansker, men det er skoler som i større grad kan iverksette tiltak og intensiv opplæring på et tidligere tidspunkt.

 

kvalitet-i-eldreomsorgen-i-sandnes
Offentliggjort: 07.06.2019

Kvalitet i eldreomsorgen i Sandnes

Sandnes på god vei til å virkeliggjøre hverdagsmestring i pleie- og omsorgstjenestene.

informasjonssikkerhet-i-sandnes-kommune
Offentliggjort: 15.02.2019

Informasjonssikkerhet i Sandnes kommune

I prosjektet har vi vurdert kommunens systemer og rutiner for informasjonssikkerhet, spesielt kommunens organisatoriske tiltak.

arbeid-mot-frafall-i-sandnesskolen
Offentliggjort: 30.08.2018

Arbeid mot frafall i Sandnesskolen

Det jobbes bra med overgangen mellom barne- og ungdomstrinnet, og med fravær og tilpasset opplæring. Men det fortsatt er rom for forbedringer.

innkjop-i-sandnes-kommune
Offentliggjort: 13.02.2018

Innkjøp i Sandnes kommune

Mye fungerer godt i kommunens innkjøp, men flere anskaffelser bryter regelverket og bruken av e-handel kan økes vesentlig.