Rapporter

informasjonssikkerhet-i-sandnes-kommune
Offentliggjort: 15.02.2019

Informasjonssikkerhet i Sandnes kommune

I prosjektet har vi vurdert kommunens systemer og rutiner for informasjonssikkerhet, spesielt kommunens organisatoriske tiltak.

Les hele rapporten her.

arbeid-mot-frafall-i-sandnesskolen
Offentliggjort: 30.08.2018

Arbeid mot frafall i Sandnesskolen

Det jobbes bra med overgangen mellom barne- og ungdomstrinnet, og med fravær og tilpasset opplæring. Men det fortsatt er rom for forbedringer.

Les hele rapporten her.

innkjop-i-sandnes-kommune
Offentliggjort: 13.02.2018

Innkjøp i Sandnes kommune

Mye fungerer godt i kommunens innkjøp, men flere anskaffelser bryter regelverket og bruken av e-handel kan økes vesentlig.

Les hele rapporten her.

byggesaker-sandnes-kommune
Offentliggjort: 03.11.2017

Byggesaker - Sandnes kommune