Rapporter

Offentliggjort: 30.08.2018

Arbeid mot frafall i Sandnesskolen

Det jobbes bra med overgangen mellom barne- og ungdomstrinnet, og med fravær og tilpasset opplæring. Men det fortsatt er rom for forbedringer.

Offentliggjort: 13.02.2018

Innkjøp i Sandnes kommune

Mye fungerer godt i kommunens innkjøp, men flere anskaffelser bryter regelverket og bruken av e-handel kan økes vesentlig.