Rapporter

Offentliggjort: 16.06.2023

Forholdet mellom administrasjon og politikk i Sandnes kommune

Hovedinntrykket er at samspillet mellom administrasjonen og de folkevalgte i Sandnes kommune fungerer godt. Administrasjonen har innarbeidet måter å jobbe på som i stor grad ivaretar sine ansvarsområder. Dette gjør at kommunen i det mest vesentlige, etterlever kommunelovens krav. Dog er etterlevelsen av interne rutiner og reglement i noen tilfeller utfordrende. Dette sees i sammenheng med at noen av rutinene både er gamle, lite tilgjengelige og kjente i kommunen.
Offentliggjort: 17.03.2023

Språkopplæring for innvandrere, Sandnes kommune

Resultatene på norskprøvene er gode, og brukertilfredsheten høy. Kommunen har imidlertid ikke fulgt opp sin egen plan for integreringsarbeidet med statusrapporter og jevnlige revisjoner, utfra prioriterings- og ressurshensyn.