Rapporter

Offentliggjort: 21.02.2022

Tidlig innsats Sokndal kommune

Skolen venter for lenge med å gripe fatt i bekymringer, og kommer sent i gang med tiltak. Også i barnehagene finner vi indikasjoner på at noen ansatte kan være tilbøyelige til å «vente og se», og at barnet involveres for sent i bekymringssaker.
Offentliggjort: 26.11.2020

Dalane barnevern

Samarbeid med barn og foreldre i Dalane barnevern.
Offentliggjort: 23.09.2019

Pleie og omsorgstjenestene

Innsparingsmuligheter i institusjons- og hjemmetjenestene.

Offentliggjort: 28.09.2018

Teknikk- og miljøetaten i Sokndal kommune

Etaten har stått i en svært krevende situasjon de siste årene.