Rapporter

tiltak-rettet-mot-risikoutsatte-barn-og-unge
Offentliggjort: 04.12.2019

Tiltak rettet mot risikoutsatte barn og unge

Kommunen har gode verktøy for å skaffe seg oversikt og et tett samarbeid med politiet. Men flere bekymringsmeldinger til barnevernet som omhandler barn med rusproblematikk, og flere ensomme elever på ungdomstrinnet, bekymrer.

 

varsling-og-varslingshandtering-i-sola-kommune
Offentliggjort: 15.11.2018

Varsling og varslingshåndtering i Sola kommune

Lett tilgjengelige varslingsrutiner, men behov for presisering av hvem varslingen omfatter og hvilke kanaler som kan benyttes.

arbeid-med-plansaker-i-sola-kommune
Offentliggjort: 28.09.2018

Arbeid med plansaker i Sola kommune

Sola kommune framstår som en plankommune med relativt mange planer sammenlignet med flere av nabokommunene.