Rapporter

Offentliggjort: 09.11.2022

Forebygging og tidlig innsats i barnehage og barneskole

Et felles kunnskapsgrunnlag og tydeligere samarbeidsrutiner vil bidra til mer tyngde og felles praksis i kommunens arbeid med tidlig innsats.

Offentliggjort: 03.11.2021

Effektivisering

Miljøtjenesten har hatt en kraftig utgiftsvekst de siste årene, men er i gang med et omstillingsarbeid.
Offentliggjort: 16.06.2021

Hjemmetjenester – yngre hjemmetjenestemottakere

Kommunen kan øke bruken av opplæringsvedtak og legge til rette for økt bruk av elektroniske medisindispensere.
Offentliggjort: 15.02.2021

Stavangerregionen Havn IKS

Tilfredsstillende styring og oppfølging av Stavangerregionen Havn IKS.
Offentliggjort: 04.03.2020

PPT og oppfølging av barn og unge med atferds-, sosiale- og emosjonelle vansker

Flere av skolene mangler kompetanse knyttet til å håndtere barn og unge med atferdsvansker, sosiale og emosjonelle vansker. Kommunen har en god del kompetanse på feltet, men utnyttelsen av den samlede kompetansen kan bli bedre.