Rapporter

Offentliggjort: 15.11.2018

Varsling og varslingshåndtering i Sola kommune

Lett tilgjengelige varslingsrutiner, men behov for presisering av hvem varslingen omfatter og hvilke kanaler som kan benyttes.

Offentliggjort: 28.09.2018

Arbeid med plansaker i Sola kommune

Sola kommune framstår som en plankommune med relativt mange planer sammenlignet med flere av nabokommunene.