Rapporter

Offentliggjort: 28.12.2018

Vedlikeholdsetterslep - kommunale bygg - Stavanger

Kommunen bør utarbeide en helhetlig eiendomsstrategi, hvor vedlikeholdet inngår. 

 

Offentliggjort: 21.11.2018

Oppfølging av risikoutsatte barn og unge i Stavanger kommune

Hvordan følger kommunen opp risikoutsatte barn og unge i aldersgruppen 12-18 år?

Offentliggjort: 21.11.2018

Skolehelsetjenesten i Stavanger kommune

Kommunen mangler 24 årsverk for å nå bemanningsnormen, og tilbudet om psykisk helsehjelp til barn og unge er ikke godt nok.

Offentliggjort: 28.05.2018

Innovasjon ved offentlige anskaffelser i Stavanger kommune

I prosjektet har vi sett nærmere på kommunens utprøving av innovative og kunnskapsbaserte anskaffelser.

Offentliggjort: 18.04.2018

Varsling og konflikthåndtering i Stavanger kommune

Hvordan håndteres varsling og konflikter i Stavanger kommune?