Rapporter

Offentliggjort: 21.11.2018

Skolehelsetjenesten i Stavanger kommune

Kommunen mangler 24 årsverk for å nå bemanningsnormen, og tilbudet om psykisk helsehjelp til barn og unge er ikke godt nok.

Offentliggjort: 28.05.2018

Innovasjon ved offentlige anskaffelser i Stavanger kommune

I prosjektet har vi sett nærmere på kommunens utprøving av innovative og kunnskapsbaserte anskaffelser.

Offentliggjort: 18.04.2018

Varsling og konflikthåndtering i Stavanger kommune

Hvordan håndteres varsling og konflikter i Stavanger kommune?

Offentliggjort: 21.02.2018

Oppfølging av rusmisbrukere - Stavanger kommune

Fragmentert og uoversiktlig tjenestetilbud, men antall brukere er på vei ned.