Rapporter

Offentliggjort: 07.04.2022

Psykiske helsetjenester og rusvern

Kommunen har et behov for en sterkere koordinering av tjenestene, for å sikre helhetlige, effektive og målrettede tjenester.
Offentliggjort: 10.06.2021

Krisehåndtering og lærdommer ifbm. koronapandemien

Strand kommune har håndtert koronapandemien på en relativt god måte, men kommunen er sårbar når det gjelder bemanning innen helse og omsorg.
Offentliggjort: 20.06.2019

Eierskapsforvaltning i Strand kommune

Kommunen har de senere årene ikke prioritert eierskapsforvaltningen. Kommunens eierskapsmelding og overordnede eierstrategier har blitt nesten 10 år gammelt. Det er også rundt 5 år siden det ble foretatt en samlet selskapsrapportering.

Offentliggjort: 06.12.2018

Dementavdelingen i Strand kommune

Betydelige budsjettoverskridelser over tid, høyt sykefravær er den viktigste årsaken.