Kontakt oss

Adresse

  Strandkaien 36, 4005 Stavanger

Telefon

E-post

 

Rune Haukaas

Revisjonsdirektør Statsautorisert revisor/jurist

Tore Kristensen

Leder regnskapsrevisjon Statsautorisert revisor

Silje Nygård

Leder forvaltningsrevisjon

Mette Torjussen

Administrasjonsleder

Svein Kvalvåg

Senior forvaltningsrevisor

Kristian Berland

Oppdragsleder Statsautorisert revisor

Therese S. Bjørkeland

Oppdragsansvarlig Statsautorisert revisor

Irene Storåsen Frydenlund

Statsautorisert revisor

Frode K. Gøthesen

Forvaltningsrevisor

Selma Karaduman

Oppdragsleder Statsautorisert revisor

Therese Kristiansen

Forvaltningsrevisor

Frøy Losnedal

Forvaltningsrevisor

Mona Strøm Reymert

Oppdragsleder Statsautorisert revisor

Linn Christin Rustøen

Senior forvaltningsrevisor

Edith Sætrevik

Oppdragsleder Revisor

Jeanette Sømnes

Oppdragsleder Statsautorisert revisor

Guli Rehman Turkel

Statsautorisert revisor

Siri Lilledal

Oppdragsleder Statsautorisert revisor

Inger Bjørgo Hustvedt

Forvaltningsrevisor

Ann-Elin Gunnarshaug

Statsautorisert revisor

Hilde Johanne Trædal

Oppdragsleder Statsautorisert revisor

Bjørghild Undheim

Forvaltningsrevisor

Hilde Oftedal

Forvaltningsrevisor

Ida Hillesland

Forvaltningsrevisor

Martin Schanche-Olsen

Forvaltningsrevisor

Siv Øiesvold

Statsautorisert revisor