Kontakt oss

Adresse

  Strandkaien 36, 4005 Stavanger

Telefon

E-post

 

Rune Haukaas

Revisjonsdirektør Statsautorisert revisor/jurist

Tore Kristensen

Leder regnskapsrevisjon Statsautorisert revisor

Silje Nygård

Leder forvaltningsrevisjon

Mette Torjussen

Administrasjonsleder

Svein Kvalvåg

Senior forvaltningsrevisor

Ståle Opedal

Senior forvaltningsrevisor

Kristian Berland

Oppdragsleder Statsautorisert revisor

Deanne Kristin Kvammen

Oppdragsleder Statsautorisert revisor

Therese S. Bjørkeland

Oppdragsleder Statsautorisert revisor

Irene Storåsen Frydenlund

Statsautorisert revisor

Astrid Guldbrandsen

Forvaltningsrevisor

Frode K. Gøthesen

Forvaltningsrevisor

Therese Kristiansen

Forvaltningsrevisor

Frøy Losnedal

Forvaltningsrevisor

Mona Strøm Reymert

Oppdragsleder Statsautorisert revisor

Linn Christin Rustøen

Senior forvaltningsrevisor

Edith Sætrevik

Oppdragsleder Revisor

Jeanette Sømnes

Statsautorisert revisor

Guli Rehman Turkel

Statsautorisert revisor

Siri Lilledal

Oppdragsleder Statsautorisert revisor

Inger Bjørgo Hustvedt

Forvaltningsrevisor

Jariya Chuenjai

Revisor (vikar)

Siv Øiesvold

Statsautorisert revisor

Hilde Johanne Trædal

Oppdragsleder Statsautorisert revisor