Rådgivning

Rådgivning til kommuner og kommunalt eide selskap er en viktig del av vårt arbeid. Oppdragene vi utfører for våre eierkommuner er ikke underlagt krav om utlysning eller konkurranseutsetting fra kommunens side.

 

​I vårt rådgivningsarbeid drar vi nytte av vår spesialkompetanse innen offentlig virksomhet og kjennskap til våre eierkommuner.