Rapporter

private-barnehager
Offentliggjort: 22.10.2019

Private barnehager

De fleste private barnehager benytter offentlig tilskudd i tråd med barnehageloven, men for enkelte barnehager er bruk av midler grunnlag for oppfølging.

 

samarbeid-med-frivillige-organisasjoner
Offentliggjort: 22.10.2019

Samarbeid med frivillige organisasjoner

Kommunens tilskuddsordninger oppleves lite samordnet og rettferdigheten av tilskuddsordningene kan forbedres.

 

pleie-og-omsorgstjenestene-i-sokndal
Offentliggjort: 23.09.2019

Pleie og omsorgstjenestene

Innsparingsmuligheter i institusjons- og hjemmetjenestene.

effekt-av-skjenkeregler-stavanger-kommune
Offentliggjort: 17.09.2019

Effekt av skjenkeregler

Skjenkekontrollen har målrettede kontroller, men antallet inndragninger er kraftig redusert, noe som kan indikere at skjenkestedene, i samråd med kommunen og politiet, har blitt flinkere til å følge skjenkereglene.

pleie-og-omsorg-i-forsand
Offentliggjort: 12.09.2019

Pleie og omsorg

Dyrere pleie- og omsorgstjenester i Forsand enn i Sandnes.