Rapporter

Offentliggjort: 11.12.2020

NAV organisering

I perioden 2016-19 har andelen sosialhjelpsmottakere 18-24 år av innbyggere 18-24 år gått ned fra 7,4 til 6,2 prosent i Sandnes.  I samme periode har gjennomsnittlig stønadslengde for aldersgruppen gått ned fra 5,2 til 4,6 måneder.
Offentliggjort: 27.11.2020

Oppfølging av henvendelser til kommunen

Innbyggerne er godt fornøyd med kontakten med kommunen totalt sett, men de er minst fornøyd med kontakten med avdeling for Plan, bygg og eiendom.

 

Offentliggjort: 26.11.2020

Dalane barnevern

Samarbeid med barn og foreldre i Dalane barnevern.
Offentliggjort: 19.10.2020

Risiko for misligheter og korrupsjon

Kommunen har ikke kartlagt risiko for korrupsjon.
Offentliggjort: 15.10.2020

Lærlingeordningen Rogaland fylkeskommune

Det har vært en økning i antall lærlinger som fullfører et fagbrev. Oppfølgingen av selvstendige lærebedrifter kan styrkes for å skape like vilkår for lærlingene og lærebedriftene.