Rapporter

byggesaksbehandling-rennesoy-kommune
Offentliggjort: 15.11.2018

Byggesaksbehandling - Rennesøy kommune

I prosjektet har vi sett nærmere på kompetanse, kapasitet, fullmakter, likebehandling og selvkost knyttet til byggesaksbehandling.

Les hele rapporten her.

varsling-og-varslingshandtering-i-sola-kommune
Offentliggjort: 15.11.2018

Varsling og varslingshåndtering i Sola kommune

Lett tilgjengelige varslingsrutiner, men behov for presisering av hvem varslingen omfatter og hvilke kanaler som kan benyttes.

Les hele rapporten her.

oppfolging-av-planar-i-time-kommune
Offentliggjort: 24.10.2018

Oppfølging av planar i Time kommune

Kommunen sitt arbeid med planar på eit overordna nivå skapar gode føresetnader for at planane vert levande og relevante styringsdokument.

Les hele rapporten her.

teknikk-og-miljoetaten-i-sokndal-kommune
Offentliggjort: 28.09.2018

Teknikk- og miljøetaten i Sokndal kommune

Etaten har stått i en svært krevende situasjon de siste årene.

Les hele rapporten her.

arbeid-med-plansaker-i-sola-kommune
Offentliggjort: 28.09.2018

Arbeid med plansaker i Sola kommune

Sola kommune framstår som en plankommune med relativt mange planer sammenlignet med flere av nabokommunene.

Les hele rapporten her.