Rapporter

Offentliggjort: 28.11.2019

Kvalitet i helse- og omsorgstjenester

46 prosent av pleie- og omsorgsmottakerne er under 50 år.

 

Offentliggjort: 07.11.2019

Skolemiljø

Skolene følger ikke godt nok opp sårbare elever.

Offentliggjort: 22.10.2019

Private barnehager

De fleste private barnehager benytter offentlig tilskudd i tråd med barnehageloven, men for enkelte barnehager er bruk av midler grunnlag for oppfølging.

 

Offentliggjort: 22.10.2019

Samarbeid med frivillige organisasjoner

Kommunens tilskuddsordninger oppleves lite samordnet og rettferdigheten av tilskuddsordningene kan forbedres.

 

Offentliggjort: 23.09.2019

Pleie og omsorgstjenestene

Innsparingsmuligheter i institusjons- og hjemmetjenestene.