Rapporter

tilsyn-med-byggeprosjekter
Offentliggjort: 09.04.2019

Tilsyn med byggeprosjekter

Kommunens tilsynsstrategi er ikke forankret politisk. Den inneholder heller ikke informasjon om utvelgelse og prioritering om tilsyn.

barneverntjenesten-i-randaberg-kommune
Offentliggjort: 09.04.2019

​Barneverntjenesten i Randaberg kommune

Til tross for høyt sykefravær og turnover, har barneverntjenesten blitt flinkere til å holde meldings- og undersøkelsesfristen.

rusvern-i-gjesdal-kommune
Offentliggjort: 09.04.2019

Rusvern i Gjesdal kommune

Kommunen har behov for mer konkrete målformuleringer og en bedre oversikt over hvem som gjennomfører behandling.

eierskapskontroll-av-vigo-iks
Offentliggjort: 08.04.2019

Eierskapskontroll av Vigo IKS

Fylkeskommunen utøver sitt eierskap gjennom representantskapet. Fylkeskommunens eierrepresentant har imidlertid ikke blitt instruert av fylkesutvalget ved viktige saker.

rogaland-fylkeskommunes-arkiv
Offentliggjort: 08.04.2019

Rogaland Fylkeskommunes arkiv

Fylkeskommunen har utfordringer knyttet til dokumentfangst i arkivsystemet og riktig behandling av taushetsbelagte opplysninger.