Rapporter

oppfolging-av-politiske-vedtak-i-suldal-kommune
Offentliggjort: 28.09.2018

Oppfølging av politiske vedtak i Suldal kommune

Suldal kommune har i hovudsak eit betryggande system for administrativ oppfølging av politiske vedtak.

Les hele rapporten her.

beredskap-i-finnoy-kommune
Offentliggjort: 14.09.2018

Beredskap i Finnøy kommune

Det overordnede beredskapsarbeidet fungerer godt i Finnøy, og er i tråd med lov og forskrift.

Les hele rapporten her.

barnevernet-i-ha-kommune
Offentliggjort: 30.08.2018

Barnevernet i Hå kommune

Hovedsakelig fornøyde brukere, saksbehandlingen fungerer bra, men barnevernet gir ofte ikke tilbakemeldinger, slik loven krever.

Les hele rapporten her.

arbeid-mot-frafall-i-sandnesskolen
Offentliggjort: 30.08.2018

Arbeid mot frafall i Sandnesskolen

Det jobbes bra med overgangen mellom barne- og ungdomstrinnet, og med fravær og tilpasset opplæring. Men det fortsatt er rom for forbedringer.

Les hele rapporten her.

vedlikehold-av-fylkeskommunale-bygg
Offentliggjort: 30.08.2018

Vedlikehold av fylkeskommunale bygg

Vedlikeholdsutgiftene har i flere år ligget en god del under det som kan anses som et verdibevarende vedlikehold.

Les hele rapporten her.