Rapporter

Aktivisering av unge sosialhjelpsmottakere

Publisert: 27.03.2023 Oppdatert: 27.03.2023

Kun et fåtall av sosialhjelpsmottakerne under 30 år er aktuelle for aktivitetsplikt. Aktivitetstilbudet Jobbverkstedet er det klart mest benyttede tilbudet. Her har andelen med overgang til arbeid økt fra 22 til 44 prosent, i tidsperioden 2020-22.

.