Rapporter

Begrensninger i møteaktivitet grunnet korona virus

Publisert: 12.03.2020 Oppdatert: 12.03.2020

Rogaland Revisjon følger i utgangspunktet Stavanger kommunes retningslinjer knyttet til korona virus.

Alle møter søkes gjennomført via telefon/skype. I den grad det anses nødvendig med fysisk møte, ber vi om at dere diskuterer dette med oss i forkant.
.