Rapporter

Eierskapskontroll Lund kommune

Publisert: 31.12.2023 Oppdatert: 22.01.2024
Kommunen har i de siste foregående årene ikke prioritert eierskapsforvaltningen. Verken eierskapsmelding og overordnede eierstrategier er revidert siden 2016. Kommunens rutiner for selskapsrapportering fremstår som uklare og fører til at selskapenes rapporteringspraksis, når det gjelder form og hyppighet, er ulik.
.