Rapporter

Integrering av flyktninger

Publisert: 20.09.2023 Oppdatert: 03.10.2023

Sola kommune lykkes med norsk- og samfunnsfagopplæringen, men har fremdeles et introduksjonsprogram som ikke er helårlig og på fulltid.

.