Rapporter

Kapasitet- og kompetanseutnyttelse innen pleie og omsorg

Publisert: 01.12.2023 Oppdatert: 22.01.2024

Kapasiteten ved omsorgssentrene ser ut til å være nokså god, men turnuslogistikken er sårbar. Det er nokså laber interesse for kompetansehevende tiltak - spesielt videreutdanning.

.