Rapporter

Oppfølging av sosialhjelpsmottakere Strand kommune

Publisert: 06.06.2024 Oppdatert: 10.06.2024

Strand kommune har opprettet egne aktivitets- og arbeidsrettede tiltak, men kan med fordel få bedre oversikt over oppholdstid, brukertilfredshet og resultater over tid.  

.