Rapporter

Samarbeid med Agder Kommunerevisjon IKS

Publisert: 27.11.2019 Oppdatert: 16.12.2019
«Vi vil hverandre vel»

Rogaland Revisjon IKS og Agder Kommunerevisjon IKS avsluttet i går en to-dagers samling i Stavanger der de to enhetene diskuterte muligheten for et formalisert samarbeid. Dette resulterte i en samarbeidsavtale som ble utlyst som intensjonskunngjøring i Doffin.

«Vi vil hverandre vel», er gjennomgangstonen fra samlingen sier de to lederne for hhv. Agder Kommunerevisjon IKS og Rogaland Revisjon IKS i en kommentar.

Totalt 35 medarbeidere fra enhetene har diskutert mulighetene som ligger i et formalisert samarbeid. Eksempler på samarbeidsområder er utnyttelse av kompetanse, felles maler, bærekraft, arbeidsmetoder og muligheter for intern kvalitetssikring. Dette er områder som vi i fellesskap kan gjøre hverandre bedre på.