Rapporter

Status forespørsel utsatte frister

Publisert: 17.03.2020 Oppdatert: 17.03.2020
Rapporteringsfristene for ressurskrevende tjenester og psykisk utviklingshemmede utvides fra hhv. 1. april og 15. april til 1. mai for de som trenger det som følge av den pågående koronapandemien.

Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) har sendt anmodninger om utvidelser av frister som en følge av koronaepedemien:

  • Kommunal- og moderniseringsdepartementet når det gjelder fristen 15.4 for å levere revisjonsberetning i kommunene, og bedt om at den utvides i forbindelse med situasjonen vi nå er i.
  • Helsedirektoratet vedrørende fristen 1.4 for attestasjon av ressurskrevende tjenester og 15.4 for psykisk utviklingshemmede (samt andre attestasjoner), og bedt om at disse utvides av samme årsak.
  • Skatteetaten vedrørende fristen for attestasjon av merverdiavgiftskompensasjon (neste frist er 14.4) og bedt om at denne også utvides.

Helsedirektoratet har etterkommet NKRFs anmodning om en utvidelse av fristene for attestasjoner i forbindelse med ressurskrevende tjenester og psykisk utviklingshemmede.

Rapporteringsfristene for ressurskrevende tjenester og psykisk utviklingshemmede utvides fra hhv. 1. april og 15. april til 1. mai for de som trenger det som følge av den pågående koronapandemien.

Klikk her for mer informasjon.