Rapporter

Tannhelsetjenester

Publisert: 06.06.2024 Oppdatert: 10.06.2024

Samarbeidet med kommunene om informasjon og oppfølging av pasientene fungerer godt, men Tannhelse Rogaland kan med fordel få enda bedre oversikt over pasientene.

.