Rapporter

Attraktiv arbeidsgjevar

Publisert: 18.11.2022 Oppdatert: 23.11.2022
Hjelmeland kommune har i all hovudsak kompetansen som trengst, men har ikkje lukkast med å rekruttera psykolog, og har få søkjarar til lærlingplassar innan IT, byggdrift og kokkefaget.
.