Rapporter

Barnevern i Bjerkreim kommune

Publisert: 13.02.2023 Oppdatert: 14.02.2023

Bjerkreim barnevern ivaretar i stor grad barnets rett til medvirkning. Det samme gjelder involvering og samarbeid med barnets foreldre.

.