Rapporter

Tilsyn med byggeprosjekter

Publisert: 09.04.2019 Oppdatert: 23.09.2019

Kommunens tilsynsstrategi er ikke forankret politisk. Den inneholder heller ikke informasjon om utvelgelse og prioritering om tilsyn.

.