Rapporter

Begrunnelser, potensial og begrensninger for heltidskulturen i Hå

Publisert: 07.06.2023 Oppdatert: 08.06.2023
Funn tyder på at kommunens heltidssatsing har hatt effekt. Frivillig deltid kan derimot se ut til å være kommunens største barriere for videreutvikling av heltidskulturen.
.