Rapporter

Tidlig innsats

Publisert: 19.04.2021 Oppdatert: 02.07.2021

Kommunen har lagt godt til rette for et samarbeid mellom enhetene i kommunen som samhandler om tidlig innsats. Skolene har prioritert ressurser til tidlig innsats på 1.-4. trinn, men ressursene kan i større grad brukes til intensiv opplæring.

.