Rapporter

Fleibrukshallen Bokn Arena

Publisert: 23.11.2022 Oppdatert: 24.11.2022
​Kommunen tar no grep for å tydelegare ansvars- og oppgåvefordelinga mellom kommunen og brukarane, og iverksett tiltak for å sikra optimal bruk og openheit om økonomien.
.

Siste fra kommunen