Rapporter

Effektivisering

Publisert: 03.11.2021 Oppdatert: 31.03.2022
Miljøtjenesten har hatt en kraftig utgiftsvekst de siste årene, men er i gang med et omstillingsarbeid.
.