Rapporter

Effektivisering, forbedring og tjenestetilpasning

Publisert: 09.11.2021 Oppdatert: 29.04.2022

Tysvær bruker mye penger på dyre helse- og omsorgstjenester og lite på forebyggende tiltak og forventningene til tjenestene er høye. Essensen i våre forbedringsforslag er å vri ressursbruken og jobbe mer forebyggende.

.