Rapporter

Eierskapsforvaltning i Strand kommune

Publisert: 20.06.2019 Oppdatert: 23.09.2019

Kommunen har de senere årene ikke prioritert eierskapsforvaltningen. Kommunens eierskapsmelding og overordnede eierstrategier har blitt nesten 10 år gammelt. Det er også rundt 5 år siden det ble foretatt en samlet selskapsrapportering.

.