Rapporter

Investeringsprosjektet Elveparken

Publisert: 12.12.2019 Oppdatert: 17.01.2020

Det har ikke vært tilfredsstillende økonomisk styring og god internkontroll i investeringsprosjektet "Elveparken".

 

.