Rapporter

Sykefravær – forebygging og oppfølging

Publisert: 10.11.2022 Oppdatert: 14.11.2022
Kommunen har gode systemer og rutiner på overordnet nivå, men det gjenstår et arbeid med å forankre og implementere disse nedover i organisasjonen.
.