Aktuelt

Fagdag - omstillingsarbeid innen helse- og omsorgstjenestene

Publisert: 30.10.2019 Oppdatert: 04.11.2019

Rogaland Revisjon inviterer til fagdag 6. desember 2019

I programmet rettes det oppmerksomhet mot omstillingsarbeidet som gjøres innen helse- og omsorgstjenestene. Vi har gjennomført forvaltningsrevisjoner av arbeidet med hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering innen helse og omsorg i flere kommuner det siste året, og vil fortelle om våre erfaringer. I tillegg vil Stavanger, Sandnes og Eigersund dele sine erfaringer.

Vi legger opp til gruppearbeid for å få opp diskusjonen rundt hva som er gode måleindikatorer for å måle effekt av kommunens satsning på hverdagsmestring. Vi avslutter med en paneldebatt, ledet av Per Kristian Vareide, kommunedirektør i Stavanger. I panelet sitter sentrale representanter fra kommunene.

Nyheter innen regnskap og revisjon vil også bli gjennomgått.

Fullstendig program (pdf)

  • Tidspunkt: 6. desember 2019, kl 08:45-14:30
  • Sted: Atlantic hotell, Stavanger
  • Målgruppe: Ledere og ansatte innen økonomi og helse og omsorg og andre interesserte
  • Bindende påmelding: Send mail til post@rogaland-revisjon.no innen 20.11.2019
  • Ingen deltakeravgift

Det gjøres oppmerksom på at vi har begrenset antall plasser, og vil ta imot påmelding frem til arrangementet er fulltegnet.