Rapporter

Flyktningetjenesten

Publisert: 05.06.2020 Oppdatert: 01.09.2020

Systematikken i avleggelsen av norskprøvene kan med fordel bedres, for å sikre alle parter, herunder også NAV, tilstrekkelig kunnskap i integreringsarbeidet.

.